[RO] Cursuri de formare profesionala pentru oameni care cred intr-un viitor mai bun, pentru copii si tineri defavorizati

Integrarea socială a copiilor și tinerilor defavorizați este un domeniu care necesită o pregătire specială a celor care activează în el. Pentru ca specialiștii să fie cât mai bine pregătiți, este necesar ca ei să fie formați permanent. În acest sens, începând cu data de 4 august 2014 la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița s-a dat startul unor serii de curs de formare profesională în domeniile Formator și Educaţie nonformală care pregătesc personalul din biblioteci ce va avea un rol important în dezvoltarea personală şi profesională, atât a unor copii şi tineri, cât şi a altor categorii socio-profesionale şi de vârstă în comunităţile pe care acestea le deservesc. Principalele aspecte care ne atrag la educația nonformală sunt caracterul voluntar al acesteia dar și faptul că se bazează mai mult pe practică decât pe teorie. Deși se desfășoară totul într-un mod organizat, persoana în cauză alege de bunăvoie să se implice, existând totuși obiective clare de învățare atașate activităților desfășurate într-un cadru nonformal, atingerea lor se realizează într-un alt mod decât acela al predării, care este metoda de bază din instituţiile de învățământ. Vă aşteptăm, aşadar, să învăţăm despre viaţă la biblioteca din localitatea dumneavoastră.

Cel puţin 80 de persoane (70 de bibliotecari din mediul rural și 10 voluntari ai ONG-urilor dâmbovițene) vor deveni formatori și vor învăța diferite metode și tehnici de educație nonformală pentru a putea să lucreze într-o manieră cât mai plăcută cu copiii și tinerii care constituie grupul țintă al acestui proiect (provin din familii monoparentale, au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, apar- țin minorităților sau sunt pe punctul de a abandona școala), dar şi pentru a dezvolta servicii noi în cadrul comunităţilor pe care le deservesc. Împreună cu echipa de proiect, specialiștii nou-formați vor desfășura în comunitățile din mediul rural diferite activități printre care: cursuri de comunicare și lucru în echipă, consiliere și orientare profesională, evaluare competențe și abilități personale și profesionale, educație pentru drepturile omului, piese de teatru forum și altele. Primele două serii de cursanți au fost formate în ambele domenii, iar absolvenții lor deja au trecut la aplicarea practică a celor învățate în comunitățile din care provin. Feed-back-ul pozitiv venit din partea celor care au participat la activitățile derulate de ei i-a încurajat și îi impulsionează să meargă mai departe cu încredere. Rămâneți alături de noi pentru a ne urmări activitatea din cadrul proiectului!