[RO] O noua oportunitate, un nou proiect

Anul 2014 aduce o nouă oportunitate pentru comunitatea dâmbovițeană. Aceasta are șansa de a se dezvolta și moderniza prin educarea copiilor și tinerilor aflaţi în situaţii dificile, fie pentru că provin din familii monoparentale, fie pentru că părinţii acestora sunt plecaţi la muncă în străinătate. În acest sens, Asociația ”Târgoviște spre Europa”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, Asociația ”Tineri pentru Europa de Mâine” și Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița au dat start proiectului ”Rețea de centre de educație nonformală pentru viață în mediul rural din județul Dâmbovița” în luna mai a acestui an. Proiectul este finanțat prin programul Fondul ONG gestionat în România de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile şi se va desfășura în județul Dâmbovița în 70 de localități pe parcursul a 18 luni.

Obiectivul general al proiectului este acela de a crea o rețea de centre de educație nonformală alcătuită din 70 de biblioteci publice și 10 ONG-uri din județul Dâmbovița în scopul prevenirii abandonului școlar, precum şi dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi de viaţă în rândul copiilor care provin din familii monoparentale ori au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate sau provin din alte categorii vulnerabile ale societății. Riscurile cu care se confruntă acești copii și tineri vor fi combătute prin furnizarea serviciilor de consiliere în ceea ce privește orientarea în carieră, integrarea pe piața muncii și educație pentru viață.

Grupul țintă este format din 10 ONG, 70 biblioteci și 1400 copii de 10-15 ani din rural a căror dezvoltare personală și profesională este amenințată ca urmare a faptului că locuiesc fără unul sau ambii părinţi. Metode de educație nonformală vor fi utilizate pentru a-i ajuta pe copii să înveţe în cadrul activităţilor de dezvoltare a abilităților pentru viață şi să respecte drepturile omului. Acestea au fost alese pentru că sunt eficiente şi uşurează procesul de învăţare, în special în rândul copiilor.

Beneficiarii direcți sunt: - 10 de specialişti/voluntari din 10 ONG din Dâmboviţa care vor sprijini activitatea a 70 de bibliotecari din 70 de biblioteci publice din localităţi din Dâmboviţa. - 1400 de copii din rural din Dâmboviţa cu vârste între 10 şi 15 ani care provin din grupurile vulnerabile şi 400 de reprezentanți legali și/sau părinți ai copiilor/tinerilor.

Beneficiarii indirecţi sunt: - Mediul asociativ neguvernamental nonprofit din judeţul Dâmboviţa; - Sistemul de biblioteci publice; - 70 comunităţi locale rurale; - 2800 copii, tineri, părinţi, rude sau susţinători legali ai acestora. Obiectivele proiectului contribuie la reducerea vulnerabilităţii şi îmbunătățirea situației copiilor, prin evaluare, orientare și îndrumare în alegerea carierei, formare de specialiști care ajută comunitațile din care provin şi se constituie într-o reţea devenind resurse importante pentru ei și comunitate.

Conferinţa de lansare a avut loc în data de 27 mai 2014 în sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița.